جمعیت هلال احمر استان یزد

جمعه 26 دی 1399
اهداي ماسك و مواد ضدعفوني به كودكان بي سرپرست موسسه خيريه علي بن ابيطالب (ع)با شعار حمايت از حقوق كودكان در مقابله با كوويد ١٩
با همت واحد داوطلبان و جوانان جمعيت هلال احمر شهرستان يزد صورت گرفت :

اهداي ماسك و مواد ضدعفوني به كودكان بي سرپرست موسسه خيريه علي بن ابيطالب (ع)با شعار حمايت از حقوق كودكان در مقابله با كوويد ١٩

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان یزد از اجرای طرح اهداي ماسك و مواد ضدعفوني به كودكان بي سرپرست موسسه خيريه علي بن ابيطالب (ع)با شعار حمايت از حقوق كودكان در مقابله با كوويد ١٩ با همت واحد داوطلبان و جوانان این شهرستان در دهه امامت و ولایت خبر داد.