دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨
فراخوان مشارکت‌های مردمی به سیل زدگان شمال کشور - شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد تمامی بانک های کشور به نام جمعیت هلال احمر - واریز از طریق موبایل: #۱۱۲*۷۸۰*
انتصاب سرپرست معاونت داوطلبان ، امداد و نجات و  بهداشت ، درمان وتوانبخشی جمعیت هلال احمر استان یزدسرمایه های اجتماعی پنهان جامعه در سیل مهربانی آشکار شدمردم استان یزد بیش از چهار میلیارد تومان از طریق هلال احمر به کمک سیل زدگان شتافتندداوطلبان هلال احمر یزدسال 98 را با کمک به سیل زدگان آغاز کردندنشست صمیمانه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با رابطین خبری شعبپایان رقابت دادرسان یزدی در مرحله استانی هفتمین المپیاد آماده
انتصاب سرپرست معاونت داوطلبان ، امداد و نجات و بهداشت ، درمان وتوانبخشی جمعیت هلال احمر استان یزد
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در احکامی سرپرست معاونت داوطلبان ،امداد و نجات و بهداشت و درمان وتوانبخشی جمعیت هلال احمر استان یزد را منصوب کرد.
استاندار یزد:
سرمایه های اجتماعی پنهان جامعه در سیل مهربانی آشکار شد
استاندار یزد یکی از آثار سیل مهربانی را آشکار شدن سرمایه ای اجتماعی پنهان جامعه در سایه تبلیغات منفی فضای عمومی و مجازی در ضعیف جلوه دادن این سرمایه ها دانست.
مشاور و جانشین رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در یزد:
مردم استان یزد بیش از چهار میلیارد تومان از طریق هلال احمر به کمک سیل زدگان شتافتند
مشاور و جانشین رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور از کمک های نقدی و غیر نقدی مردم استان یزد از طریق هلال احمر به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان در کمک به سیل زدگان خبر داد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر یزد:
داوطلبان هلال احمر یزدسال 98 را با کمک به سیل زدگان آغاز کردند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد، فعالیت دو چندان داوطلبان این جمعیت را از اولین روزهای سال 98 علاوه بر فعالیت های سالیانه امداد و نجات، در کمک به سیل زدگان ستود.
نشست صمیمانه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با رابطین خبری شعب
نشست صمیمانه رابطین خبری جمعیت هلال احمر استان یزد با حضور مدیرعامل و رابطین خبری در سالن کنفرانس جمعیت هلال احمر استان برگزار شد.
پایان رقابت دادرسان یزدی در مرحله استانی هفتمین المپیاد آماده
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر یزد گفت: مرحله استانی هفتمین المپیاد آماده دانش آموزان هلال احمری استان یزد با معرفی تیم های برتر در بخش خواهران و برادران به کار خود پایان داد .